Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely a na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácii o cookies nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

INVADER

KMM boots

satky

 

sledovanie_zasielky

  jack_daniels

farby_na_vlasy_directions

farby na vlasy manic panic

harrington

TOP PRODUKTY

KONTAKT

Sme tu pre Vás
počas pracovných dní
od 9:00 do 17:00
tel: 0911950707
info@rockershop.sk

arr3

Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK.

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej plnej spokojnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné vady a poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci www.rockershop.sk je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po prejavení vady prestať používať! Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná! K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Upozorňujeme, že neručíme ani za škody vzniknuté pri preprave tovaru! Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu uvedenú vo faktúre. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

1. Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.rockershop.sk.

2. Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar a priložené účtovné doklady. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné okamžite informovať predávajúceho.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

7. Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.

8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.

9. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.

10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spľňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.

11. Ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada má kupujúci právo na  bezplatné a včasné odstránenie vady. Ak sa vada týka len súčastí výrobku má právo na výmenu súčasti, ak tak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

12. Ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne využívať má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim.

13. Ak sa na tovare vyskytla neodstraniteľná vada, ktorá bráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim.

14. Ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá nebráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

15. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.

16. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom.

17. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu.

18. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca.

19. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený.

20. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach. /vysoká teplota, vlhkosť/

21. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak uplynula záručná doba tovaru.

22. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

23. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, reklamujúcemu budú na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

24.  Alternativne riesenie sporov. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu     nám zašlite na našu emailovú adresu: obchod@rockershop.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Zákazník má právo alternatívne riešiť spotrebiteľský spor (ARS) ak mu predávajúci odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť nereagoval do 30 dní. Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

Kupujúci tento Reklamačný poriadok berie na vedomie.

MGQwNDJkNT