Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely a na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácii o cookies nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov

Animal Style eshop

INVADER

satky

 

sledovanie_zasielky Topánky Steel

Farby na vlasy Directions

farby na vlasy manic panic

KMM boots

 harrington

TOP PRODUKTY

ZLACNENÉ

KONTAKT

Sme tu pre Vás.
Počas pracovných dní:
od 9.00 do 17.00
tel: 0911950707
info@rockershop.sk

arr3

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Správcom Vašich osobných údajov je  prevádzkovateľ  internetového obchodu www.rockershop.sk , Tatiana Jakubíková, Hviezdoslava 43/45 036 01 Martin,  telefón:  0911950707,  e-mail: obchod@rockershop.sk,  Živnostenský  list  vydaný  dňa  4.6.2009  pod sp.č.:OŽPZ/2009/04171-2  a  3  reg.č.  550-21097.  IČO  44819838  DIČ  1040542118.

Náš informačný systém osobných údajov bol na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistrovaný pod číslom 201414745.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Na základe právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás  informujeme o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • plnenie kúpnej zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta
 • plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným oprávneným orgánom
 • náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, marketingových činnostiach, či pri činnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou vašich práv

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • pri objednávke od vás požadujeme len tie povinné údaje, bez ktorých vám objednaný tovar nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, teda vaše meno, e-mailovú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, pri firemných údajoch a živnostníkoch IČO a DIČ
 • pri registrácii, ak sa rozhodnete vytvoriť si u nás používateľské konto, potrebujeme údaje s tým súvisiace. Údaje sú totožné s tými, ktoré sú zadávané pri objednávke.
 • pri využívaní našich služieb získavame aj informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, napríklad vaše prístupy na naše stránky, vaše vyhľadávania na našich stránkach, čas zaregistrovania a čas prihlásenia do požívateľského konta. Uchovávame tiež Vaše hodnotenia, komentáre, či údaje o vašich objednávkach. Taktiež získavame údaje o zariadeniach, ktoré využívate pri prístupe k našim službám vrátane IP adries, prehliadačov, operačného systému, cookies, web logs a podobných nástrojov.

Použitie údajov, ktoré sme od vás získali:

 • údaje získané pri vašej objednávke používame na jej vybavenie, tieto údaje taktiež potrebujeme pre naše účtovníctvo
 • údaje získané po prihlásení sa do vášho používateľského konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť aktuálnosť konta a uložených údajov
 • Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb, keď chceme reagovať na požiadavky súvisiace s objednávkou, keď chcete zadať novú alebo zmeniť doručovaciu adresu, na požiadavky zmeny údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch využívame taktiež pri reklamačnom konaní.
 • údaje, ktoré uchovávame, používame na zlepšenie a personalizáciu našich služieb tiež aj na marketingové účely. Údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to aby sme vám zobrazovali relevantný obsah a vedeli vám odporučiť produkty, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.
 • údaje o návštevách a pohybe na našej stránke a zobrazených produktoch využívame pre účely reklamy, marketingu a na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku a aby sme ju vedeli spraviť užívateľsky príjemnejšou
 • vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou:

 • ak to od nás požadujete v prípade vášho hodnotenia alebo komentáru na našich stránkach

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S                                              

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava

IČO: 48 136 999

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

 • poskytovatelia IT služieb

Bohemiasoft s.r.o.

so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika,

identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675

Axfone LLC

Bancikovej 1/A, 821 04, Bratislava, IČO: 04940474 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prahe., oddiel A, vložka 77378.

 • poskytovatelia analytických a reklamných služieb

Spolupracujeme s partnermi, ktorí pre nás zabezpečujú analytické a reklamné služby. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, poskytujú nám reklamné služby a merajú výkonnosť reklamy.

Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google AdWords

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Pixel                                                                                                                                                 

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

MINET s.r.o.                                                                                                                                                      

L.Svobodu 552/46, Badín 976 32, Slovenská republika

SLOVAKIA-MARKET spol. s r.o.

nám. Mieru 661/10, Divín 985 52, Slovenská republika

 • z právnych dôvodov

Údaje, ktoré od vás získame  môžeme tiež uchovávať a poskytnúť iným osobám v zmysle povinností vyplývajúcich z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych a iných oprávnených orgánov.

Prenos údajov do tretích krajín

Do tretích krajín mimo EÚ Vaše osobné údaje neprenášame.  

Ochrana vašich údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

Dĺžka doby uchovávania osobných údajov

Osobné údaje súvisiace s užívateľským kontom uchovávame, pokiaľ máte konto zriadené, keďže bez nich sa nedá konto prevádzkovať. Osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou sú tri roky od jej doručenia.

Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž  musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom. Napríklad údaje v účtovníctve sme povinný archivovať po dobu 10 rokov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania
 • máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás a my vykonáme nápravu
 • máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracúvané nezákonne
 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec
 • máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefón: 02/ 323 13 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Ako si uplatniť vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje . Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a ďalší obsah.  Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už stránku navštívili. Cookies vám uľahčia používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti  alebo dokým ich ručne nevymažete.

Cookies tretích strán

Na našich stránkach využívame služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics  alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sieťach ako napr. na Facebooku.  Naše stránky pre využitie týchto služieb načítavajú kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Nemáme možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán. Ak vás zaujímajú bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich pravidlá používania služby a ochrany osobných údajov.

Ako si môžem upraviť cookies vo svojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer atď.) a nájdite nastavenia súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte uložené a ak chcete môžete ich následne vymazať.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v inštrukciách svojho internetového prehliadača.

Plne rešpektujeme vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

YjNhYT